Czy OC rolnika obejmuje szkody osobowe?

  Polisy ubezpieczeniowe OC rolnika należą do grupy ubezpieczeń obowiązkowych, w których przedmiotem ubezpieczenia są budynki w gospodarstwie rolnym takie jak chlewnie, obory, przybudówki oraz garaże. Polisa obejmuje również dom mieszkalny w obrębie gospodarstwa. Jej zakres można zmodyfikować np. o dodatkowe ubezpieczenie upraw czy dodatkową polisę NNW. Podstawowe i rozszerzone Więcej…